Náš tým - EliteMedical - Klinika komplexní péče

Náš tým

Výjimečná péče je základem našeho úspěšného týmu – spojujeme špičkové lékaře s osobním přístupem.

Vaše zdraví je pro nás prioritou.

 

Vedení kliniky

Karla Ašerová

CEO & Co-Owner

Petr Udavský

Co-Owner

Mária Čuža

Operations Director

Kristýna Borovcová

Marketing manager

Jana Horváthová

Hlavní sestra

Stát se klientem

 • MUDr. Anna Fričová

  Hlavní lékař, neurologie

  Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. MUDr. Anna Fričová má 40 let praxe, zkušenost z  anesteziologického oddělení a působila na poliklinice VFN.

 • MUDr. Dagmar Buzeková

  Praktický lékař (Praha)

  Léčba dospělých vyžaduje komplexnější přístup s ohledem na pohlaví i věk pacienta, jeho rodinou anamnézu i životní styl. Z tohoto důvodu je naše preventivní a léčebná péče založena na nejmodernějších diagnostických metodách a postupech s důrazem na lidský a ohleduplný přístup.

 • MUDr. Ismail Khadang

  Praktický lékař (Plzeň)

  Absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Více než 10 let působil v Ústavu anatomie LF UK, kde se věnoval výuce českých i zahraničních studentů. V rámci své lékařské praxe se mimo jiné specializuje na preventivní medicínu, zdravý životní styl, onkologickou a kardiovaskulární prevenci.

 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

  Klinická onkologie

  Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. působí jako přednosta Onkologické kliniky VFN v Praze. Od roku 2012 působí jako přednosta onkologické kliniky ÚVN v Praze. V roce 2019 byl jmenován vedoucím Komplexního onkologického centra sdružujícího VFN, Nemocnici na Bulovce a Thomayerovu nemocnici.

  V říjnu 2019 prof. Petruželka obdržel od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy).

 • MUDr. Hana Kaňková

  Klinická onkologie

  MUDr. Hana Kaňková má dlouholetou praxi v oboru klinické onkologie a radioterapie. Svojí kariéru zahájila r.1979 v Ústavu radiační onkologie Praha 8, kde mj. složila atestaci z radioterapie I.st. – 1982 a atestaci II.st. -1989. Působila též na Onkologické klinice VFN a I. LF UK na pozici odborného asistenta, kde složila atestaci z klinické onkologie. Od roku 1996 zastávala funkci primářky oddělení klinické onkologie a radioterapie v rámci soukromého zdravotnického zařízení. V roce 2011 založila vlastní zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči v oblasti klinické onkologie.

 • MUDr. Soňa Argalácsová

  Klinická onkologie

  Od roku 2020 pracuje jako vedoucí lékařka tomoterapie Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Je specialistou v oboru Klinická onkologie (2010) a Radiační onkologie (2012). Mezi léty 2018 – 2020 pracovala v pozici lékařky v Bavorsku, kde má plně uznané vzdělání lékaře (Approbation) a specializaci v oboru Radioterapie (Fachärztin für Strahlentherapie (Radioonkologie). Jejím hlavním zájmem je radioterapie a nové metody a techniky v radioterapii, nádory trávící soustavy, nádory hlavy a krku, výzkum v oblasti onkologie a radioterapie a podpůrná a preventivní péče v onkologii.

 • MUDr. Jana Lupínková, CSc.

  Interna, diabetologie

  Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 pracovala v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, nejdříve na Klinice diabetologie a od roku 2012 na Pracovišti preventivní kardiologie, naposledy jako zástupce přednosty. Má atestaci z interního lékařství 1. stupně a z diabetologie.  Zaměřuje se na léčbu pacientů s prediabetem, diabetem 1. typu a 2. typu s obezitou, využívaní moderních technologií (glukózové senzory, inzulinové pumpy), na léčbu syndromu diabetické nohy, na primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

 • Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

  Urologie

  Prof. MUDr. Tomáš Hanuš je přední český urolog. Je organizátorem řady významných kongresů a konferencí a také autorem mnoha odborných publikací. Působil také jako přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

 • MUDr. Filip Halm

  Sonografie

  Vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval v roce 2015. Pracoval téměř rok na interních odděleních Oblastní nemocnice Kladno a Všeobecné nemocnice s poliklinikou v Lučenci. Od roku 2016 pracuje v oboru radiodiagnostiky v Nemocnici na Homolce. V roce 2021 atestoval z oboru Radiologie a zobrazovací metody v medicíně. Věnuje se především USG, RTG, CT a MR diagnostice nemocí. V poslední době částečně pracuje v PET centru Nemocnice na Homolce kde si doplňuje znalosti v obou Nukleární medicíny a pomáhá implementovat jeden z nejmodernějších radiodiagnostických přístrojů PET/MR.

 • MUDr. Barbora Pospíšilová

  Psychiatrie

  Absolventka 1.LF UK, od roku 2010 pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice, převážně na akutních psychiatrických odděleních. V letech 2015 až 2020 byla součástí multidisciplinárního týmu, který zajišťuje komplexní podporu lidem se závažným duševním onemocněním. V roce 2018 ukončila psychodynamický psychoterapeutický výcvik. Psychiatrické služby poskytuje v českém i anglickém jazyce.

 • MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

  Pracovní lékařství

  Vystudovala 3. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy. Absolvovala také studium na Prague International Business School a Postgraduální vzdělání v oboru Preventivní medicína. V roce 2007 působila jako primářka Kliniky pracovního a cestovního lékařství ve Fakultní Nemocnici Královské Vinohrady a od roku 2021 zastává post přednostky Pracovního a cestovního lékařství. MUDr. Jana Malinová je též Vedoucí subkatedry Pracovního lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Podílela se též na tvorbě dvou odborných publikací.

 • MUDr. Miroslav Důra, Ph.D.

  Dermatologie

  Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 pracuje na Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Jeho oblastmi zájmu jsou zejména dermatoonkologie, dermatoskopie a dermatopatologie. Pravidelně publikuje v tuzemských odborných časopisech a věnuje se výuce studentů. Je držitelem evropského certifikátu pro systémovou léčbu v dermatoonkologii a evropského certifikátu v dermatopatologii.

 • MUDr. Karolína Poledníková

  Kardiologie

  Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 pracuje na Kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V současné době se zaměřuje na akutní péči pacientů na koronární jednotce, dále také postgraduálnímu studiu a výuce studentů 3. lékařské fakulty.

 • MUDr. Zuzana Hajníková

  Pneumologie

  Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 pracuje na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK. Ve svém doktorandském studiu se věnuje pacientům s těžkou obstrukční plicní nemocí a na klinice se v rámci specializovaných center vzdělává v problematice intersticiálních plicních procesů a těžkého astma bronchiale.

 • Jana Horváthová

  Hlavní sestra

  Vystudovala obor Všeobecná sestra. Od roku 2001 působila ve FN Motol na Urologické klinice a JIP. Několik let pracovala ve Velké Británii na pozici Senior Care Assistant. Po návratu strávila více než 10 let ve Všeobecné Fakultní Nemocnici na Plicní a Nefrologické klinice jako staniční sestra, kde mimo jiné vyučovala Ošetřovatelství pro anglicky mluvící mediky. Nyní vyučuje téma První pomoc ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Mluví plynule slovenským, anglickým a českým jazykem.

 • František Knobloch

  Výživový & Longevity poradce

  Studuje obor Molekulární biologie a biochemie na přírodovědecké fakultě UK a také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. František je též vrcholovým sportovcem – beachvolejbalistou. František se zabývá především tématem LONGEVITY a BIOHACKING – tomu, jak maximalizovat fyzickou i mentální výkonnost s cílem dožít se vysokého věku. Jednoduše usiluje o snížení biologického věku a ,,pomalejšího stárnutí“ a to jak u sebe, tak u svých klientů.

 • PhDr. Tomáš Rychnovský, Ph.D.

  Fyzioterapie

  Vystudoval fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde měl možnost být 11 let po boku významných jmen české fyzioterapie (Prof. Kolář, Prof. Lewit apod.). Působil tam také v rámci doktorského studia, během něhož sledoval změny a možnosti stabilizace páteře jako fenoménu, který brání vzniku bolesti. V komplexním léčebném přístupu vnímá, jaký podíl na bolesti těla má stav mysli, stav psychiky. Je autorem online projektu Žít bez bolesti, ve kterém spojuje fyzickou i psychickou péči o lidi s bolestmi. Je spoluautorem knihy Každá bolest má svou příčinu, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Albatros. Fyzioterapii se věnuje více jak 22 let.

 • Lenka Swiderová

  Office Manager