Prevence a profylaxe Covid-19 - EliteMedical - Klinika komplexní péče

Prevence a profylaxe Covid-19

9.11.2020

V následujícím textu jsou v bodech shrnuta základní pravidla prevence proti onemocnění a rozvoji choroby COVID-19. Níže pak bude doporučení, jak co nejlépe podpořit dobrý průběh již probíhající reakce.

Nový koronavirus patří mezi respirační viry, k přenosu tedy dochází pomocí kapének tvořících se ze sliznic při mluvení, kýchání, kašlání apod.

Z toho vychází následující hygienická doporučení

 • Omezení volného pohybu osob a karanténa – méně kontaktu znamená méně nakažených.
 • Omezení tvorby skupin a vyhýbání se místům s vyšší koncentrací osob.
 • Udržování vzájemné vzdálenosti více než 2 metry – dle výpočtů dochází do vzdálenosti 2 metrů k sedimentaci kapének k zemi z důvodu jejich hmotnosti a působení gravitace.
 • Zakrývání nosu a úst – vzhledem k typu přenosu nákazy pochopitelné opatření, které má zamezit rozprašování kapének vznikajících při proudění vzduchu kolem sliznic. Opatření splňují ústenky, šály a šátky, respirátory atd.
 • Respirační hygiena – zakrývání úst při kýchání a kašlání nejlépe ohbím lokte či jednorázovým kapesníkem, nedotýkat se očí, nosu a úst rukama.
 • Zvýšená hygiena rukou – doporučuje se mýt často a řádně ruce (teplou vodou a mýdlem po dobu minimálně jedné minuty, popř. užití desinfekce.)
 • Časté větrání v místnostech.
 • Necestovat do zemí se zvýšeným výskytem nemoci.

Pozn.: Karanténa neboli domácí izolace, tj. omezení styku s dalšími lidmi, setrvání doma. Hygienická stanice či praktický lékař Vám vystaví 10 denní izolaci, tj. e-neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne odběru. V případě, že po 10 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře. Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky.

Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů apod. Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.

Cílem hygienických opatření je tedy zamezení šíření nemoci. Jaká je ale prevence rozvoje příznaků? Základním preventivním opatřením pro klidný průběh onemocnění v případě nákazy je udržování co nejlepšího celkového zdravotního stavu. Toho docílíme dodržováním zásad zdravého životního stylu. Tyto zásady vychází z četných studií a sledování účinků látek a prostředí na člověka;

 • Hlídejte si tělesnou hmotnost a obvod pasu. Ideálně udržujte BMI hodnotu (18-24,5) kg/m2 a obvod pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. U obézních nakažených je riziko závažného průběhu až dvakrát větší než u ostatních a stejně tak stoupá riziko úmrtí.
 • Věnujte se pravidelné pohybové aktivitě. Minimálně je doporučeno 30 minut lehké aktivity denně.
 • Jezte pestrou stravu s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce, celozrnných obilovin, luštěnin, ryb a mléčných výrobků.
 • Dodržujte správnou hygienu při zacházení s potravinami. Od manipulace a zhodnocení jakosti při nákupu, přes uskladnění a přípravě pokrmů.
 • Omezte alkoholické nápoje a zejména kouření. Pro kuřáky představují respirační onemocnění mnohem větší zátěž a riziko s tendencí k horšímu průběhu. Nikdy není pozdě přestat kouřit.
 • Sledujte příjem tuku a nahrazujte tuky živočišné rostlinnými oleji a tuky.
 • Dodržujte pitný režim.
 • Vyvarujte se stresu. Stres je významný činitel narušení správné funkce imunitního systému. Psychické zdraví je nutné správně udržovat, stejně jako fyzické.
 • Využívejte správných doplňků stravy. Zejména se jedná o vitamin C a D. Ve většině populace ČR je po celý rok hladina vitaminu D nedostatečná. Tento vitamín velmi významně ovlivňuje homeostázu, kostní metabolismus a imunitní systém, např. při obraně proti infekcím, nádorovým onemocněním či autoimunním onemocněním. Vitamín C má v těle mnoho funkcí, ovlivňuje tvorbu kolagenu, ochraňuje před nemocemi srdce, podporuje vstřebávání železa a snižuje množství LDL cholesterolu a TAG v krvi. Zároveň je to velmi účinný antioxidant, chránící tak před účinky radikálů a rozvoji nádorových onemocnění.

Co dělat, když jste již nakažení a jak se zachovat pro co nejlepší zvládnutí onemocnění?

Při potvrzení nákazy je nutné zachovat hygienické preventivní opatření a omezit tak další šíření nemoci. Pravidly pro co nejpříznivější samotný průběh se ovšem zabývají profylaktické opatření;

 • Informujte členy domácnosti o tom, že jste nakaženi. Je pravděpodobné, že členy na základě epidemiologického šetření bude kontaktovat KHS. Pro ostatní členy domácnosti je důležité dodržovat víše uvedené hygienické doporučení, rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost ovšem nemají uloženo žádné omezení! V karanténě by měli zůstat pouze ti členové domácnosti, kteří pečují o osobu s onemocněním. Samozřejmé je omezit návštěvy domácnosti.
 • Stále se snažte dodržovat zásady zdravého životního stylu, včetně pohybu (pokud to zdravotní stav dovoluje) a suplementace.
 • Věk je velmi důležitým faktorem, obecně mají starší pacienti větší riziko horšího průběhu onemocnění. K tomu by se měl vhodně přizpůsobit pohled na onemocnění. Zatímco u mladého člověka je doporučená domácí izolace a „vyležení“ onemocnění, u staršího pacienta je velmi důležitá pravidelná kontrola stavu a případná brzká hospitalizace v případě jasného zhoršování celkového stavu.
 • Chovejte se v souladu s příznaky tak, aby bylo udržován co největší klid a odpočinek. Většina nakažených má jen lehké příznaky, například typu virózy a virové rinitidy („rýmy“) až po těžší chřipkové příznaky. Velká skupina lidí (až 30 % pacientů), mezi nimi zejména děti a mladé osoby, nevykazují žádné příznaky onemocnění. (I tak ale při potvrzení onemocnění u těchto lidí hrozí riziko dalšího přenášení nemoci! Jedná se o tzv. nosiče či přenašeče a je pro ně taktéž povinná karanténa.)
 • Co nejvíce se izolujte od ostatních členů domácnosti, je-li to možné. Stejně tak je vhodné v případě možnosti mít pouze svou koupelnu.
 • V případě kontaktu s dalšími osobami používejte ochranné pomůcky, důkladně dodržujte hygienu a mějte své domácí potřeby (ručníky, sklenice, příbory, …).
 • Pravidelně monitorujte své příznaky (např. pomocí teploměru nebo subjektivního pocitu tíže dýchání). V případě akutního zhoršování příznaků (zejména progredující dušnosti) je třeba odborné pomoci! Je možné kontaktovat lékaře či přímo záchranou službu 155 (popř. 112).
 • Před užitím jakýchkoliv léčiv je vhodné (nikoliv povinné) se poradit s doktorem. Léky na horečku a bolest (jako paracetamol) lze použít při onemocnění, mohou ale zakrývat vývoj příznaků v čase a je proto vhodné jejich používání konzultovat s odborníkem, zejména u starších osob.
 • Zachovejte sociální aktivitu – požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků. Vyvarujte se ale přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře. Je doporučené využívat dodavatelských služeb online supermarketů.
 • Vyčistěte a vydezinfikujte domácnost, zejména často využívané povrchy a toalety.
 • Pokud jste sami či nemůžete výše zmíněných služeb využít, můžete si na krátkou dobu dojít například na nákup. Pokud máte domácího mazlíčka, tak ho můžete vyvenčit. I v tomto případě je ale nutné dbát na maximální zodpovědnost vůči svému okolí- Při vycházce používat roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě umýt ruce, nezdržovat se v prostorech s větší koncentrací lidí apod.

Často kladené dotazy k domácí izolaci:

Jak prát prádlo v domácnosti s COVID-19 pozitivním?

Vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Jak mohu vyřešit své zaměstnání, když jsem v karanténě?

Po dobu karantény je možné využít pracovní neschopnosti po dohodě se zaměstnavatelem a lékařem. Zároveň, pokud vám to vaše práce umožňuje, je možné se se zaměstnavatelem domluvit a využít např. home office. Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřování dítěte.

Jak důsledně bude stát kontrolovat dodržování karantény osob, kterým byla nařízena?

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR.

Pokud jste v domácí karanténě, váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat stanovené pokyny.

Co se děje při porušení karantény?

Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Na dodržování karantény dohlíží stanice ve spolupráci s Policií ČR, ovšem jejich kapacity samozřejmě nejsou takové, aby každého, kdo je v karanténě, například denně kontrolovali. V prvé řadě se tak spoléhá na osobní zodpovědnost každého, protože dodržením karantény nechráníte jen sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.

Kdo mi ukončí karanténu?

Pokud budou výsledky testů na koronavir negativní, může jít osoba z karantény rovnou do práce nebo to musí někde nahlásit? Karanténu ukončuje registrující poskytovatel.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že je vysoká pravděpodobnost, že došlo k rizikovému kontaktu s ostatními členy domácnosti, dotyčný mohl předat údaje členů domácnosti krajské hygienické stanici. Zaměstnanci KHS ostatní členy informují o jejich kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (nejpozději však do 10. dne) s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténa osob bez příznaků je ukončena bez provedení testu, a to za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Pokud byl dotyčný v rizikovém kontaktu, ale v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid 19 prodělal, do karantény nemusí! Délka karantény je 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař na základě Vaší telefonické komunikace s ním.

 

Autor článku: MUC. Jiří Votruba ml.

Zpět na přehled článků